Audyty i Doradztwo

Serwis branżowy

Wewnętrzna kontrola

Wewnętrzne kontrole są bardzo często nieuniknione. Ich konieczność, wynika przede wszystkim z charakteru wykonywanych prac i tego, czym zajmuje się dana firma, bądź przedsiębiorstwo. Taka kontrola, pozwala spojrzeć bardziej obiektywnym okiem na wiele z wykonywanych zadań, które choć dla jednych osób wydają się „zwyczajne”, to jednak mogą stanowić pewne ryzyko, zarówno dla zdrowia jak i dla życia poszczególnych osób. Wewnętrzny audyt, pozwala jednocześnie na dobór bardziej odpowiednich metod i form pracy. Dzięki temu, można zapewnić nie tylko większe bezpieczeństwo, również można dzięki temu obniżyć koszty pracy.

 

Zalety wewnętrznej kontroli, to między innymi:

- eliminacja wewnętrznych i błędnych procedur technologicznych,

- eliminacja niewłaściwych stosunków pomiędzy poszczególnymi pracownikami,

- obniżenie i zminimalizowanie wewnętrznego ryzyka,

- lepsze zarządzanie czasem pracy i rachunkowością,

- wzrost świadomości i poprawa bezpieczeństwa.

Dobrze prowadzony audyt, na czas wychwytuje pojawiające się nieprawidłowości i im przeciwdziała. Podejmowane działania naprawcze i wspierające, muszą jednak uwzględniać kilka czynników takich jak:

- rodzaj problemu,

- koszty wprowadzenia zmian,

- ilość zatrudnianych osób,

- wielkość przedsiębiorstwa.

Bardzo dobrze, jeżeli audyt przewiduje również zakładane efekty wprowadzenia sugerowanych zmian.

 

Jeżeli, zostanie on wprowadzony, już na początku funkcjonowania firmy, istnieją bardzo duże szanse na to, że praca audytora, przyczyniać się będzie do jeszcze szybszego rozwoju firmy i jej konkurencyjności.

Najważniejsze, jest jednak to, by poczynione obserwacje:

- trafiły do odpowiedniego kierownictwa,

- zostały zastosowane sugerowane rady, lub zaproponowany plan naprawczy.

Bardzo często, w celu poprawy nieodpowiednich zachowań, oraz działań, zaproponowane mogą zostać różnego rodzaju rozwiązania. Najczęściej przyjmują one formę:

- szkoleń,

- kursów,

- spotkań instruktażowych,

- e-lerningu.

W zależności od charakteru błędów, jak i specyfiki wykonywanej działalności, mogą być to zajęcia zarówno teoretyczne, praktyczne oraz mieszane. Efektem powinno być nabycie wiedzy, umiejętności i predyspozycji, których efektem, będzie lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie firmy. Jednocześnie, powinno to wyczulić poszczególne osoby na inne sytuacje, które mogłyby negatywnie wpływać na działalność firmy.