Audyty i Doradztwo

Serwis branżowy

Produkty biobójcze

Nastąpiło podsumowanie najnowszych informacji związanych ze statusem substancji czynnych, które są stosowane w produktach biobójczych. Pozwala to poszczególnym producentom na monitorowanie zakresu i postępu prac, które są prowadzone w ramach programu przeglądu. Należy pamiętać, że w momencie podjęcia decyzji o zatwierdzeniu takiej substancji czynnej wyznaczana jest jednocześnie faktyczna data zatwierdzenia. Powyższa data staje się jednocześnie terminem, który stanowi granicę złożenia wniosku o wydanie pozwolenia o charakterze krajowym. Ważne jest więc by taki podmiot, który udostępnia produkty biobójcze posiadał aktualne informacje na temat statusu danych substancji, które znajdują się w jego produkcie. Dzięki temu mogą oni mieć więcej czasu na przygotowanie stosownych wniosków bądź też na wycofanie z rynku danych produktów.

 

Więcej informacji: http://www.theta-doradztwo.pl/oferta/produkty-biobojcze