Audyty i Doradztwo

Serwis branżowy

Pasze i maksymalne zanieczyszczenia w nich zawarte

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – opublikowane dnia 12 sierpnia 2015 roku – zmieniło załącznik nr 1 do rozporządzenia dotyczącego zawartości substancji niepożądanych w paszach. W tym rozporządzeniu wskazano i określono zarówno rodzaj substancji jak również i ich maksymalna zawartość. Rozporządzenie obejmuje siedem sekcji.

Tu też można między innymi wymienić:

- zanieczyszczenia nieorganiczne i związki azotu,

- mykotoskyny,

- toksyny właściwe dla roślin,

- związki z grupy węglowodorów chlorowanych – z tej grupy wyłączono zarówno dioksyny, jak i PCBs,

- dioksyny i PCB,

- szkodliwe zanieczyszczenia biologiczne,

- dodatki paszowe, których obecność wskutek nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego jest dozwolona, dla której nie są one przeznaczone.

 

W poszczególnych sekcjach, zostały uwzględnione zarówno rodzaje pasz ich mieszanki jak również maksymalna zawartość poszczególnych substancji.