Audyty i Doradztwo

Serwis branżowy

Nowe dyrektywy

Dnia 3 kwietnia 2014 roku, uchwalono dyrektywę UE – 2014/40/UE. Dotyczy ona zbliżenia przepisów o charakterze ustawowym, wykonawczym i administracyjnym państw członkowskich w sprawie dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży:

- wyrobów tytoniowych,

- wyrobów powiązanych.

Uchylono jednocześnie inną dyrektywę – 2001/37/WE.

Założono, że kraje członkowskie mają czas do 20 maja 2016 roku, na wdrożenie właściwych przepisów krajowych. W efekcie, należy odpowiednio przygotować się do zmian, które zostaną wprowadzone. Obejmą one między innymi kwestię:

- pakowania,

- oznakowania,

- dopuszczalnego składu, między innymi w zakresie płynów nikotynowych stosowanych do papierosów elektronicznych.

Zmiany oraz uzupełnienia w ustawie z roku 1995 roku, są przewidywane w nowym projekcie. Nad tym dokumentem i jego właściwym przygotowaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia. W tym zakresie, trwają między innymi konsultacje społeczne.

W konsekwencji przewiduje się między innymi:

- nowe brzmienie dotyczących pojęć (między innymi):

+ tytoniu,

+ wyrobu tytoniowego (również bezdymnego tytoniu),

+ ziołowych wyrobów przeznaczonych do palenia,

+ reklamy i promocji wyrobów o charakterze tytoniowym.

 

- zastosowania ochrony praw osób, które są niepalące - mająca na celu zapewnienie im życia w środowisku wolnym zarówno od:

+ dymu tytoniowego,

+ pochodzącej z elektronicznych papierosów – pary.

 

- promocja zdrowia/promocja stylu życia, który byłby wolny od:

+ palenia papierosów,

+ papierosów elektronicznych,

+ używania i stosowania wyrobów o charakterze tytoniowym,

+ dopuszczania w lokalach, specjalnych stref przeznaczonych dla tak zwanych palaczy,

+ określenie i doprecyzowanie wymagań dotyczących pojemników zapasowych jak również papierosów elektronicznych,

+ określenie precyzyjnych wymagań, które powinny dotyczyć ostrzeżeń z zakresu zdrowia dotyczących wyrobów tytoniowych, jak i zabezpieczeń stosowanych opakowań,

+ określenie wysokości kar dotyczących wprowadzania papierosów elektronicznych jak również zapasowych pojemników, które nie będą spełniały określonych wymagań.

 

Te i inne założenia, mają na celu ujednolicenie istniejących obecnie przepisów ich doprecyzowanie, czego efektem powinna być między innymi dbałość zarówno do środowisko naturalne jak również zdrowie i świadomość obywateli.