Audyty i Doradztwo

Serwis branżowy

Bezpiecznie dziecko

Wiele ze stosowanych w domach środków chemicznych, powinno znajdować się w miejscach, które nie są dostępne dla dzieci. Każdy dorosły, zdaje sobie z tego doskonale sprawę, jednak nie zawsze tak postępuje. Efektem tego było wiele wypadków, których ofiarami były właśnie dzieci. Do takich przedmiotów można z pewnością zaliczyć:

- lekarstwa,

- drobne elementy, również obejmujące zabawki,

- ostre narzędzia i przedmioty,

- środki chemiczne.

W przypadku tych ostatnich, w ostatnim czasie pojawiła się mediach ciekawa i bardzo pożyteczna akcja. Ma ona na celu zwrócić uwagę na to by, stosowane coraz częściej kapsułki używane do prania, trzymać właśnie z dala od dzieci. Akcję tego rodzaju zainicjowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (A.I.S.E.). Akcja, „Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci”, została zainicjowana po tym, gdy zaczęto zgłaszać kolejne incydenty, dotyczące kontaktu dzieci i detergentów. Efektem były zarówno zatrucia, jak i uszkodzenia oczu. Jest to niebezpieczne, nie tyko dla dorosłych osób, gdyż to szczególnie małe dzieci, badając otaczający je świat smakują go wkładając najbardziej rozmaite przedmioty do ust.

Ważne jest w tym momencie to, że prowadzona akcja przestrzega między innymi przed:

- przebijaniem,

- rozcinaniem,

- rozgrzewaniem,

- rozrywaniem.

Dotyczy to przede wszystkim używanych kapsułek piorących, jednak, jako środek ostrości, może być stosowane w wielu innych przypadkach. W stosowaniu takich środków, należy trzymać się instrukcji producenta, gdyż inne postępowanie, może skutkować koniecznością wizyty u lekarza bądź też w szpitalu.

Jednak jedną najważniejszych cech wspominanej akcji, jest to, że informuje ona jak należy postępować, kiedy już do takiego kontaktu dojdzie. Jest to z pewnością ważna informacja dla każdego rodzica. Pozwala na zachowanie spokoju i podjęcie odpowiednich działań.

Ciekawa akcja oraz inicjatywa, zatacza coraz większe kręgi. Dociera do poszczególnych osób zarówno po przez reklamy w telewizji, jak i po przez inne media, które dodatkowo zachęcają do rozpowszechnia informacji o zasadach, jakie powinno się podejmować, jeżeli ma się w domu środki chemiczne, i nie tylko.

Źródło: http://www.keepcapsfromkids.eu/pl